Pokud hledáte možnost získání finanční podpory pro vaši firmu, máme pro vás skvělou zprávu! Modernizační fond v rámci programu RES+ pro rok 2024 vypsal Výzvu RES+ č. 1/2024, která je určena právě pro podniky, které plánují instalovat nové fotovoltaické elektrárny. Nejčastější dotazy a faktické odpovědi k této dotaci naleznete v tomto článku.

fotovoltaika dotace pro firmy

Za jakých podmínek lze dotaci čerpat? 

Výzva RES+ č. 1/2024 se vztahuje na firmy a instalaci nových fotovoltaických elektráren v České republice s instalovaným výkonem od 50 kW (na katastrálním území Prahy již od 10kW) až do 5 MW (včetně)  na již existujícím odběrném místě s vlastní spotřebou vyrobené energie

Do kdy probíhá příjem žádostí?

Příjem žádostí o dotaci je stanoven na období: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024. Celkem je pro tuto Výzvu k dispozici 3 000 000 000 Kč.

Do kdy musí být projekt realizován?

Projekty musí být dokončeny do 3 let od data podpisu.

Kolik lze z dotace čerpat?

Maximální výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Na co dalšího kromě FVE se dotace vztahuje?

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může o dotaci žádat?

Žadatelé musí být stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích. 

Kvalitně sepsaná žádost a zpracovaní příslušných podkladů je základem úspěšného získání finanční podpory pro vaše energetické projekty. S tím vám v SIMBA POWER kompletně pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.

simba power

Zaměřujeme se na poskytování moderních řešení pro Váš dům i firmu. Pravidelně přispíváme na sociální sítě, tak nás nezapomeňte sledovat:

Profesionální přístup

Řešení na míru

Odborná montáž

Kvalitní komponenty