Pokud hledáte možnost získání finanční podpory pro vaši firmu, máme pro vás skvělou zprávu! Modernizační fond v rámci programu RES+ pro rok 2024 vypsal Výzvu RES+ č. 1/2024, která je určena právě pro podniky, které plánují instalovat nové fotovoltaické elektrárny. Nejčastější dotazy a faktické odpovědi k této dotaci naleznete v tomto článku.

fotovoltaika dotace pro firmy

Za jakých podmínek lze dotaci čerpat? 

Výzva RES+ č. 1/2024 se vztahuje na firmy a instalaci nových fotovoltaických elektráren v České republice s instalovaným výkonem od 50 kW (na katastrálním území Prahy již od 10kW) až do 5 MW (včetně)  na již existujícím odběrném místě s vlastní spotřebou vyrobené energie

Do kdy probíhá příjem žádostí?

Příjem žádostí o dotaci je stanoven na období: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024. Celkem je pro tuto Výzvu k dispozici 3 000 000 000 Kč.

Do kdy musí být projekt realizován?

Projekty musí být dokončeny do 3 let od data podpisu.

Kolik lze z dotace čerpat?

Maximální výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Na co dalšího kromě FVE se dotace vztahuje?

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může o dotaci žádat?

Žadatelé musí být stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích. 

Kvalitně sepsaná žádost a zpracovaní příslušných podkladů je základem úspěšného získání finanční podpory pro vaše energetické projekty. S tím vám v SIMBA POWER kompletně pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.

simba power

We focus on providing modern solutions for your home and business. We post regularly on social media, so be sure to follow us:

Professional approach

Customised solutions

Professional installation

High-quality components