Hledáte způsob, jak pro vaši firmu získat finanční podporu na nové projekty? Přinášíme vám aktuální informace o Výzvě RES+ č. 2/2024, vyhlášené Modernizačním fondem v rámci programu RES+. Projekt se zaměřuje na podporu podniků, které plánují výstavbu fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem přesahujícím 1 MWp. V následujícím článku najdete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy a podmínky získání dotace.

simba power envelopa olomouc

Za jakých podmínek lze dotaci čerpat?

Výzva RES+ č. 2/2024 se vztahuje na firmy a instalaci nových fotovoltaických elektráren v České republice s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Do kdy probíhá příjem žádostí?

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 15. 5. 2024 do 10. 9. 2024. Celkem jsou pro tuto Výzvu k dispozici 4 miliardy Kč.

Kolik lze z dotace čerpat?

Maximální výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Na co všechno se dotace vztahuje?

Dotace se vztahuje především na instalaci nových fotovoltaických elektráren. Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy,
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím

místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Mimo instalaci FVE mohou být podpořeny také:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Na co všechno se dotace vztahuje?

Žadatelé musí být stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích.

Kvalitně sepsaná žádost a zpracování příslušných podkladů je základem úspěšného získání finanční podpory pro vaše energetické projekty. S tím vám v SIMBA POWER kompletně pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.

simba power

Zaměřujeme se na poskytování moderních řešení pro Váš dům i firmu. Pravidelně přispíváme na sociální sítě, tak nás nezapomeňte sledovat:

Profesionální přístup

Řešení na míru

Odborná montáž

Kvalitní komponenty